'Sümerler Türktür. Sümerce'de olan bazı ifadeler var ki Anadolu Türkçesinde dolaşıp duruyor. Üstelik 
Mezopotamya'dan değil Asya'dan gelen kök bunlar.
'

RÖPORTAJ

Muazzez İlmiye Çığ

Muazzez İlmiye Çığ ile Sümerler ve Türk Kültürü üzerine söyleşimizden ilk kesit ( 1 )

TuvART - Muazzez İlmiye Çığ Röportajı : Sümerler Türktür 

Muazzez İlmiye Çığ :  Türktür. Kitaplarımda da göreceksiniz zaten. Sadece ben değil, Türkmen Bey’in de yaptığı araştırmalar var. İkimizin çalışmaları birleşince zaten tamam oluyor: SÜMERLER TÜRKTÜR.
TuvART: Sami diyorlar Sümerler için, buna ne diyorsunuz?
Muazzez İlmiye Çığ : Yok canım!!!!!! Sami ile ne ilgisi yok???? 
TuvART: Evet, çok ısrarla Sami’dir diyorlar.
Muazzez İlmiye Çığ : Hayır hayır! Katiyen (kesinlikle)! Bir kere dilleri tam bizim dilimiz. Yani bugüne kadar olan bazı kelimeler var ki sürüyor gidiyor Türkçe’de. Mesela bir deyim var Sümerce, Anadolu Türkçesinde  dolaşıp duruyor. Yani bunlar tamamıyla üstelik Mezopotamya’dan değil Asya’dan gelen kök bunlar.


Muazzez İlmiye Çığ Interview By TuvART : Sumerians are Turk
 

Muazzez İlmiye Çığ :  They are Turks. You are going to see in my boks. Not only me also we have Mr. Türkmen’s reseaches. Both our Works complete each other.Sumerian’s are Turks’
TuvART: They called ‘Sami’ for Sumerian’s. What are you going to say about that?
Muazzez İlmiye Çığ :  Come on!  They have nothing to do with ‘Sami’s’!?
TuvART: Yes, they insist. They called them ‘Sami’.
Muazzez İlmiye Çığ : No! No! No way! First of all we have the same language. THere are some words we still use them today. There is phrase in ‘Sumer’, Anatolian Turks stil used. They are not coming from Mezopotamia, coming from Asia!

 

Translator : Tuba Ertune Bakioğu


Muazzez İlmiye Çığ und TuvART Reportage :  Die Sümer sind Türken

 

Muazzez İlmiye Çığ :  Türkin.Dies werden sie sowieso in meinen Büchern erkennen. Nicht nur von mir, sondern auch Untersuchungen vom Herrn Türkmen sind gegeben. Wenn unsere beiden untersuchung zusammenkommen, ergibt sich sowieso das resultat: ‘Die Sümer Türken.’
TuvART: Die Sümer werden als Semiten bezeichnet, was sagen Sie dazu?
Muazzez İlmiye Çığ :  Ach was!!! Was haben die denn mit den Semiten zutun!?
TuvART: Ja, aber er wird hartnäckig behauptet, dass sie Semiten sind.
Muazzez İlmiye Çığ : Nein! Nein! Auf keinem Fall (auf jeden Fall)! Zunächst einmal sprechen sie dieselbe Sprache wie wir. Und zwar gibt es einige Wörter, die immer noch Bestandteil der heutigen Türkischen Sprache sind. Zum Beispiel gibt es eine Redewendung, die besagt, dass die semitische parche verakert im Anatolischen Türkisch ist. AuBerdem stammen die Semiten nicht nur aus Mesopotamien, sondern sinde in Stamm aus Asien.


Dolmetscher : Dilek Çelik Garipoğlu

Интервью с Муаззез Ильмие Чыг  вела Tuv ART - "Шумеры- тюрки"

Муаззес Ильмие Чыг: Тюрки. Вы  можете увидеть это  в  моих книгах тоже. Не только у меня, но  и у Туркмен Бека есть исследования по этому вопросу. Если объединить  наши труды, то можно увидеть окончательную картину: ШУМЕРЫ - ТЮРКИ.
TuvART:  Про шумеров говорят, что они семиты, а что вы скажете по этому поводу?
Муаззес Ильмие Чыг: Нет, что вы!!!! При чем тут семиты???
TuvART: Даа, настаивают на этом.
Муаззес Ильмие Чыг:  Нет, нет! Ни в коем случае! Во - первых, язык однозначно совпадает с  нашим. То есть  есть такие слова, которые по сей день продолжают свое существование   на турецком языке. Например, есть пословица на шумерском  и  все  Анатолийские Турки  до сих  пор ее широко  употребляют. Хочу сказать, они родом даже не из Месопотамии, а из Азии.

C уважением
Кямаля Умудова
БСУMuazzez İlmiye Çığ ve TuvART Müsahibəsi - "Şumerlər - Türkdürlər"
 

Muazzez İlmiye Çığ:  Türkdürlər.  Kitablarımda özünüz şahidi olacaqsınız. Yalnız mənim deyil, Türkmən Bəyin də  araşdırmaları var.  Hər  ikimizin  işləri bir yerdə bu məsələyə son damğasını vurmuş olur: ŞUMERLƏR TÜRKDÜRLƏR ". 
TuvART: Sami olduqları deyilir Şümerlərin, buna ne sözünzüz?
Muazzez İlmiye Çığ: Yox, canım!!!!!!! Samilərlə heç əlaqəsi yoxdur????
TuvART: Çox israrla Samidirlər, deyirlər
Muazzez İlmiye Çığ : Yox,  yox! Qətiyyən! Əvvəla, dilləri tamamilə bizim dilimizdir. Yəni bu günə qədər olan  bəzi kəlmələr var ki, Türk dilində  bu gün işlənirlir, yaşayır. Məsələn bir deyim var Şumercə, Anadolu Türkiyəsində hər yerdə dillər əzbəridir.  Yəni bunlar  bütünlüklə üstəlik də  Mesopotamiyadan deyil, Asiyadan gələn  bir  kökdür.

 

Tərcüməçi : Doç. Kemale Umudova

 

Muazzez İlmiye Çığ – TuvART : ‘Sumer Turktir’
 

Muazzez İlmiye Çığ : Sumer Turktir. Mening kitoplarimdan allaqachon ko’rasiz. Faqat men emas Turkmen Beg’in qilgantadqiqotlari bor. İkkalamizning tadqiqotlari: Sumer Turktir.
TuvART: Sami* deyishadi Sumerlarga, Buning uchun nima deb javob berasiz?
Muazzez İlmiye Çığ : Yo’q azizim!!! Sami bilan hech qanday aloqasi yo’q!
TuvART: Ha, ular Sami’dir deb Turib olishadi.
Muazzez İlmiye Çığ: Yo’q, albatta! Tili bizning tilimiz bilan to’liq tuğri keladi. Shunday qilib, bugungi kungacha kelan bazi so’zlar borki, Turkiyda davom etmoqda. Masalan bir maqol bol Sumercha, Turkiyda ham huddi shunaqa. Boshqacha aytganda, bular Mesopotamiadan  emas, Osiyodan kelgan ilgizlarimiz(Urug’imiz).


* Sami: Hazrat Nuhning ug’lidan tarqalgan irqqa berilgan isim.
 

Tarjima Muallifi: Uğiloy Astanakulova

SÜMERLER

Nereden, Neden, Hangi Bilgilerle Geldi?

TuvART: Şimdi Atatürk’ten bahsettik. Eğitim sisteminden bahsettik. Biraz da sizin uzmanlık alanlarınız olarak kısa kısa değinelim. Sizi çok yormak istemiyorum çünkü. Bir buçuk saat olmuş. 

Muazzez İlmiye Çığ : Ben böyle konu açıldı mı ben yorulmuyorum! 
 

TuvART: Şimdi az önce söylediniz hani dediniz ki Sumerler, bilerek geldi. Mühendislik meselesini, yeteneklerini, bilgilerini. Net cümlelere çok ihtiyaç var şu an: Sümerler; Nereden geldiler, neden geldiler, hangi bilgilerle geldiler?

Muazzez İlmiye Çığ : OOOO! Çok uzun bir şey. Nerden geldiler? Yani şimdi bizim yaptığımız çalışmalara göre, Asya’dan geldiler. Tam yeri tespit edilmedi fakat bir şeyde, bir nehrin şeyinde  3 Sümer bilmem nesi diyor. Yeni bir şey geldi bana, bir yazı. Çok enteresan. KATUN NEHRİ varmış. O nehrin yanında 3 Sümer bilmem nesi diye. Ama bizde 3 Sümer Dağını da ben biliyorum. Onu da Atlas Dergisi çıkardı. 4.500 metre yüksekliğinde bir dağa, orada hâlâ Sümer Dağı diyorlarmış. Yani benim kitaplarımda bunlar var işte bunları işlemek lazım. İşlemedikten sonra böyle kalıyor. 
 

TuvART: Peki, neden buraya geldiler. Siz söylüyorsunuz bir taraf çamur, bir taraf kurak. Neden orayı seçmişler?

Muazez İlmiye Çığ: Kızım diyorlar ki kuraklık oldu. Şimdi başka bir tespitim; bu Tufan denilen nesne, hani din kitaplarında yaılan, nerede olduğu bilinmeyen; OrtaAsya’da olduğunu ben gösteriyorum. 
 

TuvART: Evet. 

Muazzez İlmiye Çığ : Ve bunu Türklerin efsanesi ile birleştiriyorum. Şimdi Türklerde diyor ki TUFAN; 7 gün 7 gece sürdü ve kazanan Tanrısal kaldı. Türklerde bu hikaye var. Sümerlerde aynı. Aradaki zaman ve mekan farkın düşünün. Nasıl olur bu? E demek ki köken aynı.
 

TuvART: Eveeeet, geliyoruz hep aynı yere, aynı cümleye: KÖK AYNI. 

Muazzez İlmiye Çığ : Di mi? Türk ta nerde, o nerde, köken aynı demek ki. O bakımdan. Tabi bu tufan meselesi böyle. Tufandan sonra büyük taşkınlıklar olmuş. Nehirler taşmış, Turan Ovası bütün deniz olmuş. Baykal Göl, deniz olmuş. Hazar Denizi dolmuş ta şeye taşmış bunlar şey olarak var. Bizim Anadolu’ya taşıyor. Bizim Anadolu’nun doğusu  bütün deniz gibi oluyor. Şeyde deniz kabukları var derler, gördüm ben de.  
 

TuvART: Nevşehir de zaten suların çekilmesiyle oluşan bir yer. Demek ki oralar hep su. 

Muazzez İlmiye Çığ: Su olmuş. Ondan sonra şimdi kurtulan, şeyde kurtulan insanlar; kurtulmuş demek ki; çeşitli yerlere dağılmışlar. Fakat ondan sonra büyük bir şey oluyor. KURAKLIK. O kuraklıkta herkes bir yerlere kaçmaya çalışıyor. İşte Sümerler de o kuraklıktan batıya doğru kaçıyor. Daha önce kaçanlar da var. Onlar da Kuzeyden kaçanlar böyle yavaş yavaş, arkeolojik bulgularla görülüyor. Yani Anadolu’nun güneyinde, yukarda, kuzeyinde başlıyor taaa güneye kadar böyle zaman zaman göçlerin olduğunu görüyoruz. 

 

© 2017 Lcn TuvART Kültür ve Sanat Sitesi - Tüm Hakları Saklıdır.